Vis

Vis bereiden is niet moeilijk voor wie de basisregels kent en zich daaraan houdt.

Twee zaken zijn bepalend voor het succes bij de vis- bereiding: de manier waarop de vis wordt schoonge­maakt en eventueel daarna in moten of filets verdeeld en de manier van gaar maken.


De verschillende manieren om vis schoon te maken en in porties te verdelen worden op de volgende pagina’s behandeld; maar vaak wordt dit al door de vishandelaar gedaan of ligt de vis schoongemaakt en geportionneerd in de winkel. De meest aantrekkelijke manier om de vis in porties te verdelen is sterk afhankelijk van de soort. Ook de favoriete bereidings­wijze is afhankelijk van de soort vis.

Vis

De belangrijkste voorwaarde om een visgerecht zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen is dat de vis van uitstekende kwaliteit is en zo vers mogelijk. Ga er daarbij van uit dat een vers ingevroren en op de juiste manier ontdooide vis verre te verkiezen valt boven een niet meer zo verse vis van twijfelachtige kwaliteit.

Baars, brasem, makreel, rode poon, zalm, tong, forel en andere heerlijkheden uit het zoete of zoute water kunnen het best op gestoten ijs en wat algen onder in de koelkast worden bewaard.
Of verpak de vissen in een vochtige doek.