Vis, schaal- en schelpdieren: ontdooien

Vis, schaal- en schelpdieren zijn, evenals de meeste voedings­middelen, het lekkerst als ze vers zijn. Maar dat is niet altijd mogelijk en in voorkomende gevallen zijn diepgevroren produkten een heel goed alternatief.

Diepgevroren vis, schaal- en schelpdieren zijn tegen­woordig op grote schaal verkrijgbaar en zijn uiterst praktisch in het gebruik. Het is wel zaak om ze op de juiste manier te ontdooien. Volg daarbij onderstaande regels op.


Leg de hele of de in stukken verdeelde vis, vissen, schaal of schelpdieren op een platte schaal. Zet de schaal op een koele plaats.

Reken een ontdooiti jd van circa 3 uur voor een hele vis en circa 1 1/2 uur voor kleinere vissen, vismoten, visfilets, schaal- of schelpdieren.
Vis ontdooien in de magnetron:

Schakel de magnetron in op de laagste of de ontdooistand.

Laat de vis in twee etappes ontdooien.

Neem na iedere etappe een rusttijd in acht.

Zodra er enig teken van gaar worden te bespeuren is, dient de vis onmiddellijk uit de magnetron te wor­den genomen. Laat de vis dan op kamertemperatuur verder ontdooien.

Volg de hiernaast beschreven gang van zaken stap voor stap op.

Vis, schaal- en schelpdieren: ontdooien

Verwijder alle papier, plastic, folie of ander verpak­kingsmateriaal van de vis als die uit de diepvries komt. Leg de vis op een platte schaal of in de schaal van de oorspronkelijke verpakking, als die tenminste geen metaal bevat.

Schakel na de eerste ontdooi-etappe een rusttijd in. Keer de vis om en leg hem nu, als hij in de oor­spronkelijke verpakking is gebleven, op een platte schaal.

Maak kleinere vissen, vismoten of visfilets na de tweede ontdooiperiode voorzichtig los van elkaar en leg ze los op de schaal.

Dompel de vis, de vissen, de moten of de filets onmid­dellijk in een kom ijskoud water voor de tweede rust­periode. Hierdoor wordt het visvlees opnieuw vast en wordt voorkomen dat de vis door de opgenomen mag- netronwarmte al gaat garen.Laat de vis zorgvuldig uitlekken. De kleine rode ponen op deze manier klaar voor verdere bereiding 10 minuten nadat ze uit de diepvries zijn gehaald. De vis kan ook 1 of 2 uur in de koelkast worden gezet voor hij verder wordt verwerkt, maar mag in geen geval opnieuw worden ingevroren.